Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza!

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 19.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00.