Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 211

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 211

 

Zjawisko: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 3

Ważność: od godz. 08:49 dnia 04.06.2024 do godz. 09:00 dnia 05.06.2024

Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie)

Przebieg: Na Małej Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice prognozowany jest dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach alarmowych
w Goczałkowicach i Jawiszowicach. Istnieje możliwość przekroczenia tego progu także na stacji hydrologicznej Bieruń Nowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru objętego Ostrzeżeniem. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Data i godzina wydania: 04.06.2024 - godz. 07:24

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.