Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Asystent Ucznia ze specjalnymi potrzebami - pilotaż

,,Asystent Ucznia ze specjalnymi potrzebami - pilotaż”

Gmina Szczurowa realizuje projekt ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami - pilotaż”.

W marcu 2022 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach i Komunalne Przedszkole Publiczne przystąpiły do projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich. Projekt jest  realizowany przez 10 miesięcy(z wyłączeniem okresu wakacji) do końca marca 2023 r.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   
 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego