Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budowa sali sportowej w Strzelcach Wielkich idzie do przodu!

Pod koniec marca br Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę z wykonawcą na budowę sali sportowej przy szkole w Strzelcach Wielkich. Od ponad miesiąca trwają prace budowlane, a już teraz widać zarys bryły nowej sali.

Budynek będzie składał się ze zwartej zabudowy dwóch brył. Od strony wschodniej znajdzie się wyższa, jednokondygnacyjna bryła mieszcząca w sobie salę gimnastyczną. W pozostałym parterowym, niższym fragmencie mieszczą się m.in. pomieszczenia pomocnicze uzupełniające funkcję sali sportowej (zaplecze sanitarno-szatniowe).

Na Inwestycje skutecznie pozyskano 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to znaczna pomoc przy całkowitej wartości zadania wynoszącej ponad 4,3 mln zł.