Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budownictwo

 

•   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  - pobierz 

Miejsce załatwienia: pokój nr 115 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne:

  • wypełniony wniosek
  • mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej (należy pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Brzesku, ul. Głowackiego 51)
  • oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ( wstępne zapewnienie, tj. prąd, gaz, woda)

Opłata: 598 zł ( w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest właściciel lub użytkownik wieczysty tereny, którego wniosek dotyczy)

Termin załatwienia:

  • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 dni
  • Decyzja o warunkach zabudowy – 90 dni
  • Decyzja o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego do 70m2 – 21 dni

KARTY USŁUG:

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek + kopia mapy na której oznaczono kolorem budynek będący przedmiotem wniosku.
Opłata: brak
Termin załatwienia: czas oczekiwania- zgodnie z art. 35 KPA.

  • Zaświadczenie o nadanym numerze budynku ( wniosek przesłany w załączniku)

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek

Opłata: 17 zł - zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia: czas oczekiwania - zgodnie z art. 217§3 KPA- do 7 dni.

Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłata: 17 złotych- zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia: czas oczekiwania - zgodnie z art. 217§3 KPA- do 7 dni.

Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.

Opłata: od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł ; od wyrysu: za każdą rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł
Maksymalnie 250 zł, zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia:  czas oczekiwania na wypis i wyrys-
od 7 dni do miesiąca.

Pełnomocnictwa, upoważnienia

Potrzebne dokumenty:
- pełnomocnictwo, upoważnienie.

Opłata: 17 złotych, zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 

Nr konta bankowego dla opłat skarbowych KBS O/Szczurowa 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001