Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w m. Górka, gm. Szczurowa”.

Całkowita wartość zadania: 660 308,49 zł
Dofinansowanie: 322 230,00 zł

Zakres prac obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego, w ramach którego wydzielone zostaną boiska do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz jedno boisko do tenisa.
Charakterystyczne parametry techniczne:

  • wymiary boiska wielofunkcyjnego: 46,44x30,24 m;
  • wymiary boiska do piłki ręcznej: 40,00x20,00 m;
  • wymiary boiska do koszykówki: 20,00x15,00 m;
  • wymiary boiska do siatkówki: 18,00x9,00 m;
  • wymiary boiska do tenisa: 23,70x10,97 m.

Boisko pokryte jest sztuczną nawierzchnią. Inwestycja obejmowała także wykonanie doziemnej wewnętrznej instalacji oświetlenia, montaż piłkochwytów, budowę ogrodzenia oraz wykonanie odwodnienia i drenażu. Na nawierzchni boiska wyznaczone zostały linie i strefy dla poszczególnych gier zespołowych. Zastosowano rozwiązania umożliwiające montaż potrzebnego wyposażenia w zależności od uprawianej dyscypliny sportu. W otoczeniu obiektu zamontowane zostały także elementy małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci.

Zastosowane zostały rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają korzystanie z obiektu osobom z ograniczeniami manualnymi.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019.