Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dofinansowania ze Środów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki z przedmiotowego funduszu pozyskane zostały w trzech naborach:

I – 1 956 299,00 zł

II – 2 000 000,00 zł

III – 250 000,00 zł

Ze środków pozyskanych w I naborze dofinansowane zostaną następujące zadania: remont remizy OSP Strzelce Małe, przebudowa budynku gminnego w Strzelcach Małych pod potrzeby żłobka i przedszkola, wykonanie nawierzchni placu zabaw przy SP  w m. Uście Solne, remont elewacji budynku Policji w Szczurowej, remont dworca w Szczurowej, remonty obiektów mienia komunalnego, remont budynku DL Szczurowa - Włoszyn, rewitalizacja budynku grodzkiego w Uściu Solnym, wymiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP Rylowa.

Środki pozyskane w ramach II naboru przeznaczone zostaną na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Strzelcach Wielkich o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówką oraz biblioteką.  

Ze środków pozyskanych w III naborze dofinansowana zostanie modernizacja świetlicy w m. Rudy-Rysie.