Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
  *wniosek - pobierz 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis;
  *oświadczenie - pobierz
 • Oświadczenie dotyczące statusu rzemieślnika;
  oświadczenie - pobierz 
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  formularz - pobierz 
 • Instrukcja wypełniania tabeli w części D Formularza;
  * instrukcja - pobierz.