Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Drodzy mieszkańcy naszej Gminy - mamy dobre wieści!

Gmina Szczurowa wybrała wykonawcę realizacji zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach poprawy dostępności placu zabaw na dz. nr 953/7 w Szczurowej”

Zadanie realizować będzie firma DELTA CERT Sp. z o.o. w Rzeszowie, z którą w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa.

Całkowity koszt inwestycji to 342 555,00 złotych.

Zadanie jest w 80% dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.