Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Edukacja Ekologiczna skierowana dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa podpisała Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna, pn.: „Edukacja Ekologiczna skierowana dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Szczurowa”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt zadania to 24 tysiące złotych, z czego dofinansowanie wynosi 19 tysięcy złotych.

W ramach zadania będą zorganizowane warsztaty ekologiczne o pszczołach w przedszkolach i warsztaty związane z segregacją śmieci w szkołach na terenie Gminy Szczurowa. Ponadto konkurs „Eko Postać z bajki” skierowany do dzieci z klas I-IV oraz konkurs „Eko Film” skierowany do dzieci i młodzieży z klas V-VIII ze szkół z terenu gminy Szczurowa.