Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Gmina Szczurowa pozyskała 2 miliony złotych na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody

Gmina Szczurowa pozyskała 2 miliony złotych na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR).

Symboliczną promesę wręczył Wójtowi Gminy Szczurowa Zbigniewowi Moskalowi, Józefa Szczurek-Żelazko-Poseł na Sejm RP, Urszula Rusecka-Poseł na Sejm RP, Anna Pieczarka - Poseł na Sejm RP, Tomasz Tomala - szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, oraz Ryszard Pagacz - I Wicewojewoda Małopolski.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa układu technologicznego stacji uzdatniania wody. Zakres prac obejmuje wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i technologicznej. Inwestycja zrealizowana zostanie w miejscowości Szczurowa, na której terenie funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 

Realizacja inwestycji doprowadzi do poprawy sytuacji mieszkańców miejscowości, ponieważ podjęte działania zapewnią zmodernizowaną infrastrukturę, której funkcjonowanie pozwoli na podniesienie świadczonych usług zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gospodarki wodnej.