Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja do przetargu na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJA DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na dzierżawę nieruchomości w miejscowości DĄBRÓWKA MORSKA działki o nr ew. 531 i 269

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję o odwołaniu przetargu w dniu 19.12.2022 roku na cele rolniczego użytkowania ww. działek ewidencyjnych–co następuje z uwagi na ważny powód, którym jest dostrzeżona wada w treści ogłoszenia związana z określeniem ceny uniemożliwiającej złożenie oferty oraz wyboru oferenta w trybie konkurencyjnym.

 

Szczurowa, 16.12.2022 r.

INFORMACJA