Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej

 

INFORMACJA 

 Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej wchodzą: 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jacek Stanisław Cieśla

Przewodniczący Komisji

2.

Stanisława Cecylia Klisiewicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Stanisława Gładysz

Członek Komisji

4.

Anna Maria Krzan

Członek Komisji

5.

Elżbieta Agnieszka Mardosz

Członek Komisji

6.

Jerzy Młynarczyk

Członek Komisji

7.

Damian Pleszyński

Członek Komisji

8.

Urszula Zofia Rudnik-Czuchra

Członek Komisji

9.

Bartłomiej Stefan Słowik

Członek Komisji

  1. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej mieści się: w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

  2. Dyżur w dniach: 06 kwietnia 2024 r. oraz 07 kwietnia 2024 r. do godz. 23:00– Gmina Komisja Wyborcza będzie pełnić pod nr telefonu 502 405 130;

    Od godz. 23:00 dnia 07 kwietnia 2024 r. dyżur będzie pełniony w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa,  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej
Jacek Stanisław Cieśla