Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa Powiat Brzeski.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji gruntów i budynków jest do wglądu dla zainteresowanych od 22.03 do 11.04.2022 w Starostwie Powiatowym w Brzesku (sala narad) w godzinach pracy starostwa.