Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacje dla wyborców

Kto może głosować w Gminie Szczurowa?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Gminie Szczurowa, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie gminy.

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

UWAGA! W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.
Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Jak zaktualizować swoje dane w CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w gminie Szczurowa a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie– złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki):

Wnioski papierowe można składać w wydziale organizacyjno-prawnym Urzędu Gminy Szczurowa – pokój nr 110 (1 piętro)

Jak samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.