Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Inwestycje w bioróżnorodność!

Inwestujemy w zieloną infrastrukturę będącą płucami naszej gminy, dlatego aplikowaliśmy z partnerskim projektem do konkursu o dofinansowanie dla zadania „Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły”

Dzięki temu w miejscowości Popędzyna leżącej na pograniczu krajobrazu naturalnego (las, pobliska rzeka) oraz kulturowego (otaczające go pola uprawne i wały rzeki Wisły) w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej powstanie strefa bioróżnorodności.

Oto co planujemy zrealizować w ramach projektu:

● zadbanie o teren bez naruszania jego naturalnych wartości,

● wykonanie nowych nasadzeń w miejscu powalonych drzew

● oczyszczenie dna stawu (około 0,7ha całość), w tym pozostawienie części niecki bagnistej (około 0,15ha) w miejscu stałej obecności wody, oraz wysianie w pozostałej części niecki trawy i roślin wodolubnych, w których lubią przebywać ptaki,

● Wzdłuż miedzy przy stawie przewiduje się nasadzenia drzew typu jarzębina, dzika wiśnia itp, których owoce lubią ptaki,

● Przewiduje się rozsianie łąk kwietnych o charakterze przyciągającym pszczoły, motyle, owady,

● Uporządkowanie terenów łąk, które zarastają mniej wartościowe krzewy typu samosiejek i obsadzenie ich krzewami z kwiatami i owocami, które mogą przyciągać ptaki i owady,

● Powstaną czatownie,

● Powstanie mała architektura.

W ramach projektu przewiduje się również zintegrowane działania edukacyjne. 

Podobne strefy bioróżnorodności powstaną również w gminach: Rzezawa, Koszyce i Drwinia.

Całkowita wartość projektu: to 6 503 209,49 zł, z czego wartość dofinansowania to 5 527 728,07 zł.

Operatorem wniosku jest Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma.