Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa

 

 

Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Inwestycje w edukację
i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie Gminy Szczurowa. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Rewitalizacja obiektu oświatowego w Szczurowej - remont obiektu szkolnego w tym świetlicy, stołówki szkolnej, zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej wokół szkoły.
  2. Rewitalizacja obiektu oświatowego w Strzelcach Wielkich - adaptacja poddasza na niezbędne sale dydaktyczne z dobudową klatki schodowej, remont pomieszczeń szkolnych, głęboka modernizacja energetyczna, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół szkoły.
  3. Rewitalizacja obiektu oświatowego w Zaborowie - remont pomieszczeń w tym instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
  4. Rewitalizacja obiektu oświatowego w Uściu Solnym - ocieplenie stropów, dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ, instalacja C.W.U do klas, remont instalacji elekt., zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej wokół szkoły.
  5. Modernizacja GCKCziS w Szczurowej wraz z przyległą salą - adaptacja poddasza na sale warsztatowe, remont pomieszczeń, remont sali konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym.
  6. Remont budynku gospodarczego w Szczurowej.

Koszt całkowity projektu wynosi 11 258 869,40 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 8 415 117,66 zł. Pozostała część pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2023r.