Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kolejny krok w rozwoju naszej spółdzielni!

W ostatnim czasie spółdzielnia zakupiła nowy samochód dostawczy.

Od maja działa na terenie gminy Szczurowa pierwsze przedsiębiorstwo społeczne – Spółdzielnia Socjalna Kogel Mogel.  W ostatnim czasie spółdzielnia zakupiła nowy samochód dostawczy. Pojazd będzie dowoził obiady i cateringi do klientów spółdzielni.

Już pierwsze miesiące działalności spółdzielni pokazał, że była to słuszna i potrzebna inicjatywa. Zakup samochodu to kolejny krok do przodu w rozwoju tego projektu.

Na swoją działalność spółdzielnia pozyskała środki  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 - działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.