Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kolejny sukces Gminy Szczurowa!

W Gminne Szczurowa powstanie Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne. To odpowiedź na potrzeby osób ze stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzin. Zadaniem placówki będzie pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W tym roku to kolejny sukces i  działanie samorządu skierowane do grupy osób ze szczególnymi potrzebami, bowiem już od wiosny mieszkańcy gminy mogą korzystać z indywidualnego transportu w ramach usługi  door-to-door.  

Wykonana diagnoza wskazała jak potrzebna to inicjatywna i ile jeszcze jest do zrobienia  dla osób z niepełnosprawnościami.  To również duża pomoc kierowana do rodzin tych osób i ich opiekunów którzy niejednokrotnie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą.

Placówka będzie realizować również opiekę wytchnieniową,  co odciąży opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa umożliwiającego załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej posłużą okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina Szczurowa pozyskała na to bardzo potrzebne przedsięwzięcie ponad 3,2 mln. zł. i  jest jedną z dwóch gmin na terenie Małopolski, które otrzymały dofinansowanie.

Gratulujemy Samorządowi Wieliczki który podobnie jak Szczurowa znalazł się na liście 24 gmin w Polsce gdzie tworzone będą   centra opiekuńcze.