Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Urzędzie Gminy

Szanowni mieszkańcy Gminy Szczurowa oraz osoby planujące odwiedzić Gminę Szczurowa w celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy – w obecnym stanie epidemii muszą być nadal podejmowane wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Mając na uwadze § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.)  informujemy o podjętych krokach związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia COVID-19:

Do dnia 31 sierpnia 2021 r. utrzymuje się poniższe ograniczenia:

 • nadal czynny jest punkt przyjęć interesantów na parterze budynku Urzędu Gminy Szczurowa, ponadto petent może być obsłużony bezpośrednio na merytorycznym stanowisku pracy, przy zastrzeżeniu, że na stanowisku tym obsługiwana jest tylko jedna osoba;
 • każda osoba załatwiająca sprawy w Urzędzie Gminy Szczurowa (oraz jednostkach organizacyjnych) obowiązana jest posiadać maseczkę oraz przed wejściem  na teren Urzędu Gminy (jednostki organizacyjnej) zobowiązana jest zdezynfekować ręce (dłonie);    
 • sprawy mniejszej wagi prosimy załatwiać drogą korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej,  poczty elektronicznej lub kontaktów telefonicznych; 
 • prosimy o korzystanie z przelewów elektronicznych i dokonywanie płatności w banku na poczcie;
 • przy osobistym stawiennictwie należy zachować wyżej wymienione zasady, jak również  prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości, co najmniej 1,5 metra (jedna osoba od drugiej).

INFORMACJA dotycząca ODPADÓW:
Deklaracje, po wypełnieniu i podpisaniu można:

 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej) - Deklaracja do pobrania – na stronie internetowej Urzędu;
 • złożyć przy pomocy platformy e-PUAP; https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi;
 • złożyć w Urzędzie Gminy Szczurowa – parter budynku lub w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej – (Park Kępińskich).

Wszelkie informacje dotyczące odpadów można uzyskać:

 • e-mail: odpady@szczurowa.pl
 • tel. 14 632 09 82
 • tel. 14 632 09 83

Wykaz adresów e-mail oraz telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa:

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:

 • tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
 • e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa - ug@szczurowa.pl;

Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:

 • e-mail: inwestycje@szczurowa.pl 
 • tel. 14  671 40 97
 • tel. 14 671 47 63
 • tel. 14 632 09 33
 • tel. 14 632 09 41
 • tel. 14 632 09 42
 • tel. 14 632 09 16

Wydział Budżetu i Podatków:

 • e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
 • e-mail: finanse@szczurowa.pl 
 • tel. 14 671 47 64
 • tel.  14 632 09 73

Wydział Organizacyjno- Prawny:

 • e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
 • e-mail: oswiata@szczurowa.pl 
 • tel. 14 632 09 15
 • tel. 14 671 47 69
 • tel. 14 632 09 51

Urząd Stanu Cywilnego:

 • e-mail: usc@szczurowa.pl
 • e-mail: ewidencja@szczurowa.pl 
 • tel. 14 632 09 34

Konto Bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnienie danych osobowych)

Godziny pracy Urzędu Gminy:

 • poniedziałek   7:30 - 15:30;
 • wtorek             7:30 - 15:30;
 • środa               7:30 - 15:30;
 • czwartek         7:30 - 15:30;
 • piątek            10:00 - 18:00;

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem komunikatów umieszczanych na naszej stronie internetowej: www.szczurowa.pl, a w sytuacjach nadzwyczajnych dodatkowo poprzez informację sms-ową.

Szczurowa, 30 czerwiec 2021 r.