Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Konkurs „EKO - OZDOBA CHOINKOWA”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Szczurowa lub uczęszczające do szkół na terenie gminy Szczurowa, do przygotowania ekologicznej ozdoby choinkowej w ramach   konkursu „EKO – OZDOBA CHOINKOWA”.

Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
•    grupa młodsza – klasy I-III
•    grupa starsza – klasy IV-VIII

Ozdoba zgłoszona do konkursu powinna zostać wykonana z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Prace należy składać do dnia 14.12.2022 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa wraz z załącznikami 1, 2 i 3 w opakowaniu z dopiskiem KONKURS „EKO –OZDOBA CHOINKOWA”. Dla pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe.

Działanie jest realizowane w ramach projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

REGULAMIN KONKURSU