Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Maluch+

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a)  realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Szczurowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mienia komunalnego w Strzelcach Małych na utworzenie żłobka”.

Wartość inwestycji  - 1 199 030,25 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych - 1 064 909,21 zł

Dofinansowanie w wysokości  - 561 000,00 zł 

Środki własne gminy - 638 030,25 zł

W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty budowlane m.in.: wyburzenia i rozbiórki, podkłady pod nowe warstwy posadzkowe, roboty konstrukcyjne, roboty ziemne i fundamentowe, roboty murowe i okładzinowe, wykonano podjazdy, dobudowano nową kotłownię, wymieniono pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano docieplenie stropów i ścian, izolacje fundamentów, elewacje, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu). Wykonano nawierzchnie placu zabaw i ogrodzenie oraz  zamontowano urządzenia typu: domek, huśtawka, bujak lew, sklepik, zjeżdżalnia i ławka. W ramach robót sanitarnych wykonano m.in.: instalacje wody i kanalizacji, instalacje grzewczą, instalacje  gazową, wentylację. W ramach robót elektrycznych wykonano m.in. rozdzielnice, przewody, oprawy, instalacje gniazd, instalacje fotowoltaiczną, odgromową i monitoring. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone.