Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Mobilna stacja urzędnika – dowód osobisty dla osób niemogących przybyć osobiście do urzędu gminy

Mobilna stacja urzędnika – dowód osobisty dla osób niemogących przybyć osobiście do urzędu gminy (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody)

Kogo dotyczy? 

Usługa dedykowana jest osobom, które przebywają na terenie Gminy Szczurowa i nie mogą same przybyć  do Urzędu Gminy Szczurowa z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody.

Dla mieszkańców powiatu brzeskiego wnioski w tym trybie obsługiwane są wyłącznie przez Biuro Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Brzesku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Procedury przebiegać będą tak jak w urzędzie, z tą różnicą, że to przedstawiciel urzędu uda się z mobilną stacją w miejsce pobytu obywatela i u niego dokona wszelkich formalności.

Mobilna stacja pozwala na:

  • przyjęcie wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców,

  • wydanie dowodu osobistego wraz z aktywacją warstwy elektronicznej,

  • aktywację certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia (PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (PIN2), zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Powiadomienie o potrzebie skorzystania z usługi mobilnej stacji należy zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Miejski w Brzesku Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pod nr telefonu 14 6635122

Czas realizacji:

Od chwili powiadomienia Urzędu Miejskiego w Brzesku do 5 dni roboczych. 

W uzgodnionym z wnioskodawcą terminie przedstawiciel urzędu wraz ze stacją mobilną uda się w miejsce pobytu obywatela w obrębie powiatu brzeskiego i u niego dokona wszystkich formalności.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym.

  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  • Dowód osobisty lub ważny paszport. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.