Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Modernizacja boiska sportowego w Niedzieliskach

Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego w Niedzieliskach.

Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego w Niedzieliskach. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w ramach programu “Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa”. Obiekt w Niedzieliskach po latach eksploatacji wymagało pilnego remontu.

 

Boisko sportowe w Niedzieliskach po latach eksploatacji wymagało pilnego remontu. W ramach inwestycji przeprowadzono rekultywację nawierzchni wraz z remontem drenażu i zastosowaniem siatek zabezpieczających przeciw kretom. Zostaną zamontowane piłkochwyty, bramki, ławki i kosze na  śmieci oraz zostanie wymienione zadaszenie istniejących wiat piłkarskich. Teren zostanie ogrodzony.

Przypomnijmy, że w tym roku oficjalnie oddano do użytku wybudowano wielofunkcyjne boisko w Górce, a w  tym roku zakończono modernizację boiska sportowego w Woli Przemykowskiej. Obydwa zadania kosztowały ponad 700 tysięcy złotych, a znaczna część tej kwoty pochodziła z pozyskanych dofinansowań. Niebawem rozpocznie się realizacja II etapu modernizacji boska w Woli Przemykowskiej - zostaną wybudowane szatnie dla piłkarzy.