Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Uściu Solnym

Gmina Szczurowa jest beneficjentem projektu pn.: „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2021”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie kotła węglowego starej generacji o mocy 35 kW, opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW oraz modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji gazowej.

Efektem ekologicznym zadania jest zmniejszenie emisji równoważnej o 613,43 kg/rok.

Efektem rzeczowym zadania jest likwidacja kotłowni węglowej o mocy 35 kW oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 24 kW w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym.

Koszt realizacji zadania wynosi 35 124 zł, przy czym koszty kwalifikowane stanowi kwota 28 781 zł,
w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w wysokości 11 175 zł.