Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym

Gmina Szczurowa uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym”.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie dwóch kotłów opalanych paliwem stałym o mocy 200 kW i 150 kW na nowy kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 190 kW.

Efektem ekologicznym zadania jest zmniejszenie emisji równoważnej o 6 065,56 kg/rok.

Efektem rzeczowym  zadania jest modernizacja  kotłowni poprzez likwidację dwóch kotłów  na paliwo stałe  o łącznej mocy 350 KW i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 190 KW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym.

Koszt zadania wynosi 332 100 zł, przy czym koszt kwalifikowany stanowi kwota 201 563 zł.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie wynosi 46 632 zł.