Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne są w Szczurowej!

Gmina Szczurowa otrzymała Nagrodę Krakowskiego Parku Technologicznego za najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Showroomie Fabryki Przyszłości w firmie ASTOR Robotics Center zarząd KPT wręczył pięć statuetek, w tym dla Gminy Szczurowa za najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne. Statuetkę podczas gali odebrał Wójt Zbigniew Moskal. Z całą pewnością można stwierdzić, że gmina Szczurowa stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wyróżniając się tym samym na mapie powiatu brzeskiego, subregionu tarnowskiego oraz Małopolski. O nowych inwestycjach w Szczurowej jeszcze sporo usłyszymy - mówiła podczas uroczystości Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora.

Jak podkreśla Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, funkcjonująca Strefa Aktywności Gospodarczej stwarza najlepsze warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  na terenie gminy Szczurowa, powiatu brzeskiego czy subregionu Tarnowskiego.

Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest w bardzo dobrym miejscu, bezpośrednio przy wschodniej obwodnicy Szczurowej DW 768. Układ infrastrukturalny stworzonej strefy został oparty na założeniach jak najlepszej dostępności i funkcjonalności terenu, z uwzględnieniem następujących założeń:

  • wysokiego standardu wykonania i funkcjonalności infrastruktury, przy założeniu również zwiększenia powierzchni strefy,
  • zapewnieniu jak najlepszej dostępności strefy i jej działek oraz pełnej swobody komunikacyjnej