Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Nowe umundurowanie dla strażaków (zdjęcia)

Kilkanaście zestawów mundurowych - zarówno bojowych jak i służbowych - trafiło do strażaków ochotników z Gminy Szczurowa.

Nowe komplety mundurów przekazał Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal wraz z Wicemarszałkiem Józefem Gawronem. Zostały one zakupione dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2022". 

Koszt realizacji zadania wyniósł 20 250, 00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 10 125, 00 zł. W ramach zadania do strażaków trafią:

3 szt ubrań ochronnych do działań bojowych,

4 szt mundurów służbowych,

6 szt ubrań koszarowych.

Zakupione umundurowanie wpłynie na poprawę warunków pracy i zapewni strażakom bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych - podkreśla Wójt Zbigniew Moskal. 


Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego.