Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie ,,Nadwiślan” w Szczurowej dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim:

Nasz znak:UG.II.6151.6.2022                                                    Szczurowa, dnia 13.12.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2022.1173)

Wójt Gminy Szczurowa

podaje do publicznej wiadomości,

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie ,,Nadwiślan” w Szczurowej dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim :

  • Nr 130,,obejmujący część miejscowości: Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Dąbrówka Morska, Górka, które planowane są w następujących terminach tj.: 17.12.2022r.; 14.01.2023r. oraz 28.01.2023r.

Załącznik polowań na sezon 2022/2023– zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Nadwiślan” w Szczurowej.

wg rozdzielnika

 

Nasz znak: UG.II.6151.6.2022                                                   Szczurowa dnia, 13.12.2022 r.

 

            Urząd Gminy Szczurowa przesyła w załączeniu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa oraz informację Koła Łowieckiego ,,Nadwiślan” w Szczurowej dot. polowania zbiorowego następujących terminach tj.: 17.12.2022r.; 14.01.2023r. oraz 28.01.2023r.

W związku  z powyższym  prosimy o poinformowanie mieszkańców sposobem  praktykowanym w swojej miejscowości.

Otrzymują:

1 x Sołtys wsi:

  • Strzelce Wielkie,
  • Strzelce Małe,
  • Dąbrówka Morska,
  • Górka.

1 x a/a.

OBWIESZCZENIE
ZAŁĄCZNIK