Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie 0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KotwicaTauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej

Kraków, dnia 8 czerwca 2022 r.

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej przez lewy i prawy wał przeciwpowodziowy oraz koryto potoku Borowa Struga, w miejscowości Borzęcin, prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej przez lewy wał przeciwpowodziowy potoku Gróbka, w miejscowości Dąbrówka Morska, prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej przez prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły, w miejscowości Dąbrówka Morska, prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej przez lewy i prawy wał przeciwpowodziowy oraz koryto potoku Ulga Uszewska, w miejscowościach Górka i Rząchowa, prowadzenie napowietrznej linii kablowej światłowodowej przez lewy i prawy wał przeciwpowodziowy oraz koryto potoku Gróbka, w miejscowości Strzelce Małe.

Dokumentacja w sprawie prowadzonego postępowania znajduje się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Dział Zgód Wodnoprawnych, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków. Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z zebranym materiałem jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę. Telefon informacyjny 12 62 90 671. Sprawę prowadzi Magdalena Jasińska, adres e-mail: Magdalena.Jasinska@wody.gov.pl. 

Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, na adres podany w stopce.

 

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek o numerach:

obręb Borzęcin: 171, 170, 6773,

obręb Dąbrówka Morska: 298, 69, 297, 380, 379/2, 183, 379/1,

obręb Górka: 190, 189/2,

obręb Rząchowa: 200,

obręb Strzelce Małe: 87, 91, 132, 133, 160, 163.

Obwieszczenie wywieszono w dniu:………………………………………………                                       

                                                             

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD

WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

- dokument podpisany elektronicznie -