Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe ( Dz. U z 2022r poz. 2236) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości że, Gmina Szczurowa przystąpiła do zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 02.01.2023r