Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Bochni dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 w obwodzie łowieckim.

 

 

 

Nasz znak:UG.II.6151.3.2023                                                    Szczurowa, dnia 04.09.2023 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2023 r., poz. 1082)

Wójt Gminy Szczurowa

podaje do publicznej wiadomości,

 

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Bochni dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 w obwodzie łowieckim:

  • Nr 137 obejmujący część miejscowości: Uście Solne, Wrzępia, Barczków, Popędzyna, które planowane są w następujących terminach tj.: 25.11.2023 r., 10.12.2023 r., 23.12.2023., 06.01.2024 r., 07.01.2024 r., 28.01.2024 r., 24.02.2023r. Załącznik polowań na sezon 2023/2024 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Bochni.