Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Odkrywanie Małopolski przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich

5 października 2021r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich wzięli udział w wycieczce zorganizowanej w ramach Programu dla małopolskich gmin „Odkrywam Małopolskę”.

5 października 2021r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich wzięli udział w wycieczce zorganizowanej w ramach Programu dla małopolskich gmin „Odkrywam Małopolskę”. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym "Województwa Małopolskiego” w kwocie 2.425,50 zł.

 

W wycieczcie wzięli udział uczniowie z klas I-IV, którzy pod opieką wychowawców poznawali bogactwo przyrodnicze krajobrazów Ojcowskiego Parku Narodowego.
Wycieczka miała na celu:

  • Rozbudzenie zainteresowań poznawczych związanych z własnym regionem.
  • Poznawanie kultury materialnej i duchowej Małopolski, poznawanie historii i tradycji regionu.
  • Kształcenie umiejętności obcowania ze sztuką i architekturą.
  • Doskonalenie umiejętności wyodrębnienia elementów krajobrazu naturalnego oraz określenia głównych regionów geograficznych.
  • Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i budowanie głębokiej więzi z własnym regionem poprzez jego wszechstronne poznanie.
  • Wdrażanie do kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania w trakcie zwiedzania obiektów muzealnych oraz rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Uczestnicy wyjazdu rozpoczęli swoją przygodę od zwiedzenia dziedzińca zamku w Pieskowej Skale oraz spaceru do Maczugi Herkulesa. Podczas przejazdu od Ojcowa dzieci podziwiały Kaplicę na Wodzie oraz piękne widoki Doliny Prądnika. Dużym wyzwaniem dla uczestników wycieczki była droga do Groty Łokietka, która stanowiła jedną z największych atrakcji dnia. Długi spacer po górskich szlakach zaostrzył apetyty, dlatego obiad w restauracji smakował wyśmienicie. Kolejnym punktem dnia była wizyta w Muzeum Przyrodniczym, a w nim ekspozycja oraz prezentacja filmu o Ojcowskim Parku Narodowym.

Podczas wycieczki uczniowie poznali również wiele ciekawych legend związanych ze zwiedzanymi miejscami.

Pobyt w Ojcowie nie mógł zakończyć się bez wizyty w sklepie z pamiątkami. Wszystkim dzieciom dopisywały świetne humory, a piękna słoneczna pogoda pozwoliła podziwiać wyjątkowe krajobrazy. Wycieczka wzbogaciła wiedzę przyrodniczą i historyczną  jej uczestników oraz pozwoliła aktywnie i wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu.