Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344 t.j.)   

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA 

  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem 


 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr ew. 3531 położona w m. Wola Przemykowska KW TR1B/00081585/4

 

  1. Powierzchnia lokalu w  m2 : 47,00

 

  1. Opis lokalu:

Lokal mieszkalny znajdujący się na piętrze w budynku szkolnym składający się z : 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal mieszkalny

 

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu: 

            Czynsz miesięczny-  kwota bazowa (100%)- 3,39 zł za 1 m2

 

  1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z zapisami w umowie/ aktualizacja opłat zgodnie z art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy             i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1610 t.j.) 

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa – umowa najmu związana ze złożonym wnioskiem na okres przejściowy 3 lata

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 105,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 28.12.2023 r.