Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. wykazu budynków stanowiących włość Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 344) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz budynków stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. budynku oddana w użyczenie w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

część budynku na działce nr

ew.1015/2

obręb Szczurowa

TR1B/00053236/8

 

Część budynku o łącznej powierzchni 64,5m2

Dwa pomieszczenia usytuowane w piwnicach Dworu Kępińskich

użyczenie dla potrzeb

realizacji przedmiotu działania Stowarzyszenia miedzy innymi: propagowanie i podtrzymywanie dawnych oraz obecnych tradycji ludowych

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

Nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb Stowarzyszenia ,,Szczurowa -Przyjazna wieś” w Szczurowej

Na okres 3 lat

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 30.03.2023 r.