Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. zamiaru najmu

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344)  

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr ew. 332 położona w m. Wrzępia KW TR1B/00089887/7

 

  1. Powierzchnia lokalu w  m2 : 46,80
  2. Opis lokalu:

Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku szkolnym składający się z : 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal mieszkalny
  2. Wysokość opłat z tytułu najmu:

            Czynsz miesięczny-  kwota bazowa (100%)- 3,88 zł za 1 m2

 

  1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z zapisami w umowie/ aktualizacja opłat zgodnie z art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2022 roku poz. 1360)

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa – umowa najmu związana ze złożonym wnioskiem na okres przejściowy 3 lata

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 105,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 01.03.2024 r.