Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Pionierskie porozumienie partnerskie gminy w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

12 lipca 2021 r. w Rzezawie Wójt Gminy Szczurowa Pan Zbigniew Moskal i Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej podpisali porozumienie miedzygminne na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych w ramach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Jest to pierwsza w Polsce taka forma współpracy gmin.

Podpisanie deklaracji partnerskiej, poprzedziła wizyta delegacji LOWE Rzezawa w Szczurowej. 9 czerwca 2021 r. w naszej Gminie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego, jednostek organizacyjnych i lokalnych stowarzyszeń. Pod okiem ekspertów – Pana Jacka Kwiatkowskiego – wiceprezesa Fundacji „Małopolska Izba Samorządowa” oraz Pani Aldony Okraszewskiej – dyrektor ds. programowych, wypracowaliśmy zasady współpracy partnerskiej.

Wdrożenie założeń partnerstwa pozwoli w przyszłości na zachowanie trwałości projektu i dalszego funkcjonowania LOWE.

Koordynator LOWE Szczurowa
Joanna Ozorka - Krawczyk