Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Podpisano umowę na remont starej szkoły w Strzelcach Małych

30 czerwca 2020 r. podpisana została umowa na remont budynku pod potrzeby żłobka i przedszkola, które utworzone zostaną w budynku starej szkoły w Strzelcach Małych.

30 czerwca 2020 r. podpisana została umowa na remont budynku pod potrzeby żłobka i przedszkola, które utworzone zostaną w budynku starej szkoły w Strzelcach Małych.

Nowo powstała jednostka będzie pierwszą tego typu na terenie gminy. Prace zmierzające do jej otwarcia to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. To bardzo wyczekiwana inwestycja przez rodziców, szczególnie osób które chcą być aktywne zawodowo, jednak nie mają możliwości zapewnić opieki swoim dzieciom. Dzięki realizacji przedsięwzięcia najmłodsi będą mogli pozostać pod fachową, profesjonalną opieką. Nowo utworzony ośrodek wychowania przedszkolnego będzie przedszkolem integracyjnym, do którego uczęszczać będzie mogło 20 dzieci, w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami.      

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo ELBUD z Tarnowa. 

Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. "Maluchy na start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa", rządowego programu MALUCH+, środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz środków własnych gminy.