Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Połącz swoje życie osobiste, zawodowe ze służbą ojczyźnie - zostań terytorialsem!

POŁĄCZ ŻYCIE OSOBISTE, ZAWODOWE ZE SŁUŻBĄ OJCZYŹNIE-ZOSTAŃ TERYTRIALSEM ! Zrób „Pierwszy krok” i zarejestruj się na Resortowym Portalu Rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl. SPRAWDŹ SIŁĘ SWOJEGO CHARAKTERU !

Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie. Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można złożyć przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub pobrać wniosek ze strony https://wcrtarnow.wp.mil.pl, wypełnić go i dostarczyć do WCR w Tarnowie. Wniosek możesz też wypełnić w wojskowym centrum rekrutacji.


NIE TRAĆ CZASU!

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Dąbrowskiego 11, 33-100 Tarnów
Tel. 261 138 650
wcrtarnow.wp.mil.pl