Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ponad pół miliona złotych na przebudowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach Szczurowa i Rylowa

Gmina Szczurowa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dwa wnioski o przyznanie pomocy na „Zarządzenie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oba wnioski dotyczyły przebudowy zbiorników retencyjnych w miejscowościach Szczurowa oraz Rylowa. 

We wtorek, 16 kwietnia Urząd Gminy Szczurowa otrzymał informację o pozytywnym zweryfikowaniu złożonych wniosków.

Wnioskowana kwota dotacji na przebudowę zbiorników retencyjnych to ponad pół miliona złotych.

W ramach złożonych wniosków planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, które polegają na: odmuleniu zbiornika, oczyszczeniu czaszy zbiornika i skarp bocznych, wykonaniu prac ziemnych związanych z właściwym kształtowaniem czaszy, obejmujących pogłębienie zbiornika, i zasypki a także wywóz nadmiaru gruntu w sąsiedztwie zbiornika oraz rozplanowanie.