Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Górka

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Górka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Szczurowa. 

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie następujących prac: kompleksowa modernizacja ogrzewania (system grzewczy), docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, modernizacja instalacji c.w.u., docieplenie podłogi na gruncie, docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, docieplenie ściany zewnętrznej.

Koszt całkowity projektu wynosi  1 832 310,89 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 428 027,42 zł. Pozostała część pochodzić będzie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Gminy Szczurowa 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: grudzień