Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Posadziliśmy 100 drzew i krzewów miododajnych!

Lipa wonna, pigwowiec, kasztanowiec – to tylko niektóre rośliny miododajne jakie zostały posadzone przez społeczność naszej gminy w ramach programu „Małopolska Pszczoła”.

Lipa wonna, pigwowiec, kasztanowiec – to tylko niektóre rośliny miododajne jakie zostały posadzone przez społeczność naszej gminy w ramach programu „Małopolska Pszczoła”. Łącznie w Zaborowiu i Pojawiu posadzono 100 drzewek i krzewów.

 

Akcja odbyła się w ramach otrzymanego przez Gminę Szczurowa dofinansowania ,,Małopolskie Pasieki na Turystycznym Szlaku 2021”  z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.  Krzewy posadzono na działkach gminnych w Zaborowiu i Pojawiu. To właśnie sołtysi obu miejscowości - Franciszek Babło i Władysław Mądrzyk,  zaangażowali do działania członków Ochotniczej  Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i uczniów szkoły podstawowej w Zaborowiu,  Nad całością prac czuwał Wójt Gminy Zbigniew Moskal i Dyrektor Szkoły Mieczysław Chabura.

Sadzenie roślin miododajnych przyczynia się do stworzenia i poprawy warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które są fundamentem naszego ekosystemu. Bez ich zapylania rośliny nie mają jak zawiązywać owoców i wydawać plonów. Głównym celem akcji jest kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i poszerzenie wiadomości o przyrodzie.