Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Program "Czyste Powietrze"

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa, zmieniona wersja Programu „Czyste Powietrze” . Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie informujemy, iż możliwe jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Więcej informacji dotyczących Programu „ Czyste Powietrze” można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy Szczurowa oraz pod numerem telefonu: 14 632 09 16.

  • Informacje na temat Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
  • Informacje na temat programu „ Czyste Powietrze”

          - broszura do pobrania

          - www.czystepowietrze.gov.pl

          - www.wfos.krakow.pl