Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Program efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W oparciu o umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie budynek Zespołu Szkół w Szczurowej poddawany jest kompleksowej termomodernizacji. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Koszt realizacji zadania wynosi 3 133 276,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1 509 113,45 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 787 813,00 zł.

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- instalacja pomp ciepła jest zakup i montaż 5 gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 210,00 kW.

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- modernizacja oświetlenia” jest modernizacja oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 58 145 kWh/rok (51,52%).

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- termomodernizacja obiektu” jest docieplenie 1167,91m2 stropodachu i 2391,55m2 docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana 76,65m2 stolarki okiennej i 2,99m2 stolarki drzwiowej zewnętrznej, co pozwoli na zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 1145,33 GJ/rok.