Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

PSP Zaborów: Pamięć o zmarłych

Troska o groby tych, którzy już od nas odeszli do wieczności jest wyrazem naszej pamięci.

Troska o groby tych, którzy już od nas odeszli do wieczności jest wyrazem naszej pamięci. W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wraz ze swymi nauczycielami uporządkowali mogiły żołnierskie z czasów I wojny światowej, groby nauczycieli, którzy w tej szkole uczyli i miejsca pamięci narodowej.

 

Dzięki pomocy finansowej  Urzędu Gminy w Szczurowej zakupiono kwiaty i znicze. Uczniowie wykonali wiązanki i wieńce, które złożono w przeddzień Święta Zmarłych. W pierwszej kolejności kwiaty złożono na grobach, w których spoczywają: pierwszy kierownik Szkoły Powszechnej w Zaborowie Józef  Prelich wraz z małżonką Karoliną, kierownik szkoły z Dołęgi Teodor Kupiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Franciszek Jurkowski wraz z małżonką Aleksandrą, nauczycielka Antonina Gluzowa oraz księża uczący w zaborowskiej szkole. Nie zapomniano również o rodzinie Prociuków i Mików oraz właścicielach dworu w Zaborowie – Dąmbskich,  Żdzieńskich, Zabłockich, Radeckich i Dołęgi Tumidajskich. Troską objęto również Krzyż Grunwaldzki, upamiętniający 500 – rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Kwiaty złożono i zapalono znicze również na innych grobach nauczycielskich, przed tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, pomnikiem ofiar I i II wojny światowej oraz symbolicznie przed dębami pamięci: kpt. Jana Cierniaka, mjr Józefa Majki i por. Władysława Woźniczki oraz przed tablicą smoleńską. Groby żołnierskie pokryły wiązanki z kwiatami w kolorach biało-czerwonych. Choć w przeważającej większości byli innej narodowości, to tu zakończyli swą ziemską wędrówkę i spoczęli na zawsze w zaborowskiej ziemi. Tą drogą pragnę również  serdecznie podziękować rodzicom, uczniom, pracownikom obsługi i nauczycielom naszej szkoły, że w tak trudnej sytuacji epidemiologicznej kraju wykazali tyle zrozumienia i empatii. Wszyscy zdaliśmy egzamin z patriotyzmu na celująco. Bardzo Wam za to dziękuję.

Dyrektor szkoły