Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Starostwo zaprasza na szkolenie

Powiat Brzeski realizuje projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrazanie Regionalnego Planu Działah dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFEI9 IPC/PL/000005), w ramach którego organizuje wydarzenie pn. ,,Szkolenie dotyczqce programów pomocowych wspierajqcych wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w domu oraz w gospodarstwie rolnym".

Starosta Brzeski zaprasza do wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu zainteresowanych mieszkańców. Szkolenie odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. ul, Piastowska 2b. W trakcie warsztatów omówione zostaną programy: Agroenergia, Moje Ciepło, Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze. Szkolenie poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOSiGW w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresię efektywności energetycznej oraz OZE".