Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Trwa budowa chodnika w Strzelcach Małych

Przy drodze powiatowej w Strzelcach Małych trwa budowa chodnika. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszego z kanalizacją deszczową na odcinku 180 metrów.

W tym roku na budowę dwóch chodników przy drogach powiatowych gmina przeznaczyła kwotę 260 tysięcy złotych.
 
Za budowę chodników przy drogach powiatowych, np. w Zaborowie i Strzelcach Małych, odpowiada Powiat Brzeski. Nasza gmina w miarę możliwości odpowiada na potrzeby powiatu współfinansując te zadania. Każda decyzja o przeznaczeniu środków gminnych na zadania zewnętrzne jest bardzo ostrożna i przemyślana, bowiem priorytetem dla nas są inwestycje gminne, których z roku na rok jest coraz więcej. Wiemy jednak, że te chodniki są potrzebne i jako gmina współfinansujemy ich budowę w 50% planowanych kosztów.  W obecnym i przyszłym roku planujemy przeznaczyć na budowę chodników przy drogach powiatowych 810 tys. zł