Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Trwają prace modernizacyjne w Strzelcach Małych

W budynku starej szkoły w Strzelcach Małych trwają intensywne prace remontowe. Obiekt zostaje poddany kompleksowym pracom modernizacyjnym od lipca br.

Docelowo w budynku starej szkoły funkcjonować będzie przedszkole integracyjne oraz żłobek. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. "Maluchy na start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa", rządowego programu MALUCH+, środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz środków własnych gminy.