Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

W Gminie Szczurowa planowana jest budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Jesteśmy gotowi, aby wziąć udział w naborze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do programu Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 na dofinansowanie budowy PSZOK-u w gminie Szczurowa. Nabór na dofinansowanie rozpocznie się już w maju. To idealna okazja, aby przyczynić się do tworzenia ekologicznej przyszłości naszej gminy.

Dokumentacja techniczna inwestycji jest już gotowa, a nowy obiekt zostanie wybudowany poza zwartą zabudową mieszkalną, zapewniając wygodny i efektywny sposób gromadzenia oraz segregacji odpadów.

Dokumentacja techniczna inwestycji jest już gotowa, a nowy obiekt zostanie wybudowany poza zwartą zabudową mieszkalną, zapewniając wygodny i efektywny sposób gromadzenia oraz segregacji odpadów.