Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

W Szczurowej powstanie wyjątkowy plac zabaw

30 kwietnia 2024 r. Zbigniew Moskal - Wójt Gminy Szczurowa podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach poprawy dostępności placu zabaw na dz. nr 953/7 w Szczurowej”

W ramach inwestycji przewidziano montaż urządzeń typu: plac zabaw integralny, głuchy telefon, huśtawka integracyjna, huśtawka wagowa, trampolina, tablica tyflograficzna.

Zadanie realizować będzie firma DELTA CERT Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Całkowity koszt inwestycji to 342 555,00 złotych. Zadanie jest w 80% dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. 

Zadanie przyczyni się do poprawy jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących tereny Gminy Szczurowa poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej w formie placu zabaw.